FMT

Äntligen finns den unika musikterapimetoden FMT (Funktionsinriktad musikterapi) här i Bergkvara, Torsås kommun! Varmt välkommen till Musikmottagningen!

DET handlar om utveckling...


Vad är Funktionsinriktad musikterapi?

Funktionsinriktad musikterapi (FMT) är en neuromuskulär behandlingsmetod, utarbetad och grundad av Lasse Hjelm under 1970-talet.

FMT bedrivs alltid i individuell form.

Syftet med FMT är att förbättra livssituationen för en person genom att:

  • Möta en människa där hen är i sin utveckling.
  • Söka grundorsaken till en människas problem/svårigheter och behandla dennes funktioner (kroppskontroll, andning och perception).
  • Bearbeta/strukturera hjärnans aktivitet i en helt ordlös atmosfär.
  • Musiken är medlet för kontakt, aktivitet och samverkan.
  • Tilltala/stimulera alla sinnen (utom lukt och smak), och ge en person rätt förutsättningar för en stegvis utveckling.
  • FMT är en väg till bättre livskvalitet (fysiskt, emotionellt, socialt, kognitivt), och riktar sig till människor i alla åldrar med varierande problem/skadebilder/diagnoser.
  • FMT är en kvalificerad vårdåtgärd (KVÅ), godkänd av Socialstyrelsen.
  • Ett FMT-tillfälle är ca 20-30 min. långt.
  • Du behöver inga musikaliska förkunskaper för att få FMT.Kort sammanfattning:


FMT är en rörelseterapi.

FMT innebär att arbeta med den egna kroppen för att höja sin funktionsnivå.

Rörelsen organiserar hjärnan.

FMT bedrivs utan ord.Istället är musiken språk och medel för samverkan.

FMT är en väg till bättre livskvalitet.Vill du veta mer om FMT? Bästa sättet är att komma och prova!

Vill du läsa mer om musikterapi och FMT, gå in på www.fmt-metoden.se

Har du frågor/vill du boka FMT? Klicka på KONTAKT.

Föreläsning om FMT: Vill du/ni veta mer om FMT i form av en föreläsning? Jag kan komma till ert arbetslag/studiegrupp/förening och berätta.FMT: 400:-/tillfälle

FMT "Prova-på-erbjudande": tre tillfällen för 900:- gäller till d. 10/6 2022

FMT "Nystarterbjudande": tio tillfällen för 3500:- gäller till d.10/6 2022

Föreläsning om FMT: Arvode efter överenskommelse


Citat/Dikter

"Man kan inte organisera en hjärna med ord -

Man kan inte organisera en människa med ord!"

Lasse Hjelm

"I varje människa

en livsgnista

Gudomlig


I varje människa

ett egenvärde

Okränkbart


I varje människa

en värld

Att upptäcka


Birgitta Nilsson


"Varje utvecklingssteg möjliggöres endast av det föregående steget".

Jean Piaget

MÅLGRUPPen

Födelseskador

Begåvningshandikapp

Muskelsjukdomar

Beteendestörningar

Olycksskador

Parkinsons sjukdom

Stroke

Demens

NPF (ADD, ADHD, AST, Tourettes syndrom)

Läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi

Matematiksvårigheter

Dyskalkyli

DCD (Developmental coordination disorder)

Koncentrationsproblem

Inlärningssvårigheter

Utvecklingsförseningar (diagnosticerade eller odiagnosticerade)

Vissa psykiatriska problem

Brister i livskvaliteten