AKTUELLT

Under Coronapandemin använder jag visir under FMT och pianolektioner. Under flöjt- och sånglektioner håller vi avstånd. Blåsinstrument och trumstockar rengörs noga efter varje speltillfälle.

Hundkurserna bedrivs i mindre grupper (max fyra hundar/grupp) till största delen utomhus. När teoridelen hålls inomhus håller vi avstånd.